,,Jeśli szanujemy dziecko i podążamy za jego możliwościami to może ono zrobić więcej, niż od niego oczekujemy, a wszystko co dziecko potrafi - nauczycielowi zrobić nie wolno"(Helen Parkhurst).

O nas

Dyrektor Przedszkola

mgr Katarzyna Bącławek 

Uniwesytet im. Adama Mickiewicza  w Poznaniu - studia 5 letnie kierunek  geografia

Akademia Polonijna w Czestochowie  - Studia Podyplomowe kierunek: Pedagogika ogólna

Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Czestochowie - Studia Podyplomowe kierunek: Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna


mgr Justyna Jerominek

Nauczyciel grupy ŻABEK  - 4 I 5  latki

Akademia Jana Długosza w Częstochowie wydział pedagogiczny:

Nauczanie poczatkowe i wychowanie przedszkolne


mgr Sylwia Paruzel

 Nauczyciel grupy SÓWEK- 6 latki

Uniwestytet Opolski w Opolu Wydział Historyczny i Pedagogiczny.

Kierunek : Kształcenie wczesnoszkolne z wychowaniem przedszkolnym

mgr Urszula Grądzka 

Uniwersytet w Białymstoku wydział pedagogiki i psychologii 

kierunek: Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza

Studia podyplomowe: 

Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna 

Kurs kwalifikacyjny z  zakresu oligofrenopedagogiki dla nauczycieli i wychowawców placówek dla dzieci upośledzonych umysłowo 

mgr Iwona Drewek 

 Nauczyciel grupy ŻUCZKÓW - 3  latki

Akademia Jana Długosza w Częstochowie wydział pedagogiczny:

Nauczanie poczatkowe i wychowanie przedszkolneNauczyciel jezyka angielskiego

mgr Magdalena Sikora


 

Logopeda

mgr Sylwia Kacprzycka

Katechetka

 Jolanta Gabor

Zajęcia z rytmiki 

 Katarzyna Wilczek  PasjonArt  Akademia Umiejętności 

Dogoterapia

 mgr Izabela Wojsa

pomoc nauczyciela

 Iwona Beim