,,Jeśli szanujemy dziecko i podążamy za jego możliwościami to może ono zrobić więcej, niż od niego oczekujemy, a wszystko co dziecko potrafi - nauczycielowi zrobić nie wolno"(Helen Parkhurst).

Kontakt 

Niepubliczne  Przedszkole Stumilowy Las Katarzyna Bącławek

Wieniawskiego 6b

42-700 Lubliniec

782-198-34-44

Telefon: +48 600 466201

E-mail: stumilowylas.lubliniec@gmail.com