,,Jeśli szanujemy dziecko i podążamy za jego możliwościami to może ono zrobić więcej, niż od niego oczekujemy, a wszystko co dziecko potrafi - nauczycielowi zrobić nie wolno"(Helen Parkhurst).

nauczyciel prowadzący : mgr Sylwia Paruzel

Nasza aktywność 

Przewidywane osiągnięcia dzieci w  listopadzie

 


 

 

I Temat: Pada i pada

II Temat: Jesienne malowanie

III Temat: Ubrania na zimne dni

IV Temat: Spotkanie z listonoszem

 

 

Rodzaj aktywności: językowo-literacka i słuchowa

 

- uczestniczy w swobodnych rozmowach z dziećmi i nauczycielem;

- wypowiada się na interesujący je temat w małych zespołach;

- buduje krótkie wypowiedzi na temat sytuacji przedstawionej na ilustracji lub przygotowanej przez nauczyciela;

- słucha krótkich utworów literackich, odpowiada na pytania dotyczące ich treści;

- rozumie i dostosowuje się do słownych poleceń nauczyciela;

- zna bohatera „Tropicieli” – zająca Tupa, i posługuje się jego imieniem, wymienia jego przygody;

- uczestniczy w zabawach oddechowych: Kolorowy wietrzyk

- czyta globalnie – tak, nie.

 

 

Rodzaj aktywności: społeczno-przyrodnicza

 

- uczestniczy w zabawach dowolnych w małych zespołach – podejmuje próby przezwyciężania nieśmiałości;

- uczestniczy w zabawach tematycznych i integracyjnych;

- uczestniczy w zabawach umożliwiających bezpośredni kontakt z otoczeniem przyrodniczym;

- jest samodzielne w łazience;

- rozpoznaje przedmioty poprzez użycie zmysłów: smak, węch, dotyk, słuch, wzrok;

- rozpoznaje, wyróżnia i nazywa przedmioty, osoby, zwierzęta i ich czynności na obrazku w krótkim czasie;

- stosuje się do zasad bezpieczeństwa podczas pobytu na świeżym powietrzu, spacerach;

- poznaje zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla danej pory roku i je nazywa: deszcz, wiatr, słońce, śnieg;

- zna i nazywa części garderoby: czapka, szalik, kurtka, płaszczyk, kozaki, trzewiki, bluza, sweter;

- poznaje pracę malarza.

 

Rodzaj aktywności: matematyczna

 

 

- zna i stosuje słowa określające położenie przedmiotów w przestrzeni w sytuacjach zadaniowych;

- zna i stosuje słowa: dużo, mało;

- zna i stosuje pojęcia określające wielkości: duży, mały.

- rozpoznaje koło, trójkąt;

- klasyfikuje przedmioty ze względu na jedną cechę – kształt;

- dokonuje uogólnienia sklasyfikowanych przedmiotów.

 

 

 

Rodzaj aktywności: plastyczno-techniczna i grafomotoryczna

 

- konstruuje różnorodne budowle z klocków według wzoru lub własnego pomysłu;

- posługuje się dłonią i narzędziami malarskimi w sposób umożliwiający śmiałość ekspresji, rozmach i płynność ruchów;

- rysuje i maluje na dowolny temat;

- układa płaskie i przestrzenne kompozycje z różnych klocków i materiałów naturalnych oraz przyrodniczych;

- swobodnie posługuje się kredkami;

- składa obrazek z 2 elementów wg wzoru (w pionie).

 

 

Rodzaj aktywności: muzyczna

 

- śpiewa piosenki w grupie i indywidualnie;

- zna pojęcia: cicho – głośno;

- zna bębenek i swobodnie gra na nim dłonią;

- ustawia się w rzędzie;

- ustawia się w kole wiązanym;

- uczestniczy w zabawach muzyczno-ruchowych.

 

 

Rodzaj aktywności: ruchowo-zdrowotna

 

- uczestniczy w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych;

- stara się w sposób dokładny naśladować nauczyciela w wykonywaniu ćwiczeń;

- doskonali sprawność motoryczną (szybkość, siła, skoczność), umiejętność rzutu do celu
i umiejętność współpracy w grupie podczas wykonywania ćwiczeń gimnastycznych;

- właściwie zachowuje się na skrzyżowaniu i podczas przechodzenia przez ulicę.


 

 

 


 

 

JEŻ

 

 

 

W lesie mieszka mały jeż.

Bardzo dziwny z niego zwierz,

bo gdy ktoś go zdenerwuje

to kolcami wtedy kłuje.

Nie dotykaj jeża, nie,

bo pokłuje cię.

 

 

Zimą jeżyk słodko śpi.

Coś miłego mu się śni.

Wicher wieje, mróz na dworze,

a on sobie siedzi w norze.

Czeka na cieplejsze dni,

na wiosenne dni.