,,Jeśli szanujemy dziecko i podążamy za jego możliwościami to może ono zrobić więcej, niż od niego oczekujemy, a wszystko co dziecko potrafi - nauczycielowi zrobić nie wolno"(Helen Parkhurst).

nauczyciel prowadzący : mgr Sylwia Paruzel mgr Urszula Grądzka 

Nasza aktywność 

Przewidywane osiągnięcia dzieci w  marcu  

 

I Temat: W wiejskim gospodarstwie

II Temat: Wiosna tuż-tuż

III Temat: Wiosenne porządki

IV Temat: Święta tuż-tuż

 

 

Rodzaj aktywności: językowo-literacka i słuchowa

 

- uczestniczy w swobodnych rozmowach z dziećmi

i nauczycielem;

- wypowiada się na interesujący je temat w małych zespołach;

- buduje krótkie wypowiedzi na temat sytuacji przedstawionej na ilustracji lub przygotowanej przez nauczyciela;

- słucha krótkich utworów literackich, odpowiada na pytania dotyczące ich treści;

- rozumie i dostosowuje się do słownych poleceń nauczyciela;

- rozwiązuje zagadki;

- uczestniczy w zabawach usprawniających narządy mowy – gimnastyka buzi i języka

 

Rodzaj aktywności: społeczno-przyrodnicza

 

- uczestniczy w zabawach dowolnych w małych zespołach – podejmuje próby przezwyciężania nieśmiałości;

- uczestniczy w zabawach tematycznych i integracyjnych;

- uczestniczy w zabawach badawczych;

- poznaje i nazywa wiosenne kwiaty, ptaki przylatujące z ciepłych krajów, zjawiska atmosferyczne;

- poznaje i nazywa zwierzęta w gospodarstwie wiejskim, podstawowe maszyny rolnicze;

- rozpoznaje przedmioty poprzez użycie zmysłów: smak, węch, dotyk, słuch, wzrok;

- rozpoznaje, wyróżnia i nazywa przedmioty, osoby, zwierzęta i ich czynności na obrazku w krótkim czasie;

- obserwuje najbliższe otoczenie i wypowiada się na temat swoich obserwacji;

- stosuje się do zasad bezpieczeństwa podczas pobytu na świeżym powietrzu, spacerach;

- dostrzega i nazywa zmiany zachodzące wiosną w przyrodzie;

- poznaje tradycje i zwyczaje związane ze świętami wielkanocnymi.

 

 

 

 

Rodzaj aktywności: matematyczna

 

- klasyfikuje przedmioty ze względu na jedną cechę – kolor lub kształt;

- wskazuje przedmiot który nie pasuje do pozostałych;

- zna i stosuje pojęcia określające długości: długi, krótki;

- rozpoznaje koło, trójkąt, prostokąt;

- poznaje znaczenia pojęcia liczby dwa w aspekcie kardynalnym, porządkowym;

- przelicza w dostępnym dla siebie zakresie.

 

 

Rodzaj aktywności: plastyczno-techniczna i grafomotoryczna

 

- konstruuje różnorodne budowle z klocków według wzoru lub własnego pomysłu;

- posługuje się dłonią i narzędziami malarskimi w sposób umożliwiający śmiałość ekspresji, rozmach i płynność ruchów;

- rysuje i maluje na dowolny temat;

- uzupełnia brakujący element w ciągu przedmiotów;

- porządkuje zdarzenia historyjki złożonej z 2 obrazków;

- wskazuje 1 element różniący dwa obrazki;

- swobodnie posługuje się kredkami;

- tworzy pracę plastyczną w małym zespole;

- formuje z ciastoliny.

 

 

Rodzaj aktywności: muzyczna

 

- śpiewa piosenki w grupie i indywidualnie;

- zna pojęcia: cicho – głośno;

- zna bębenek i swobodnie gra na nim dłonią;

- ustawia się w rzędzie;

- ustawia się w kole wiązanym;

- wykonuje podskoki z nogi na nogę;

- uczestniczy w zabawach muzyczno-ruchowych.

 

 

Rodzaj aktywności: ruchowo-zdrowotna

 

- uczestniczy w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych;

- stara się w sposób dokładny naśladować nauczyciela w wykonywaniu ćwiczeń;

- doskonali sprawność motoryczną (szybkość, siła, skoczność), umiejętność rzutu do celu
i umiejętność współpracy w grupie podczas wykonywania ćwiczeń gimnastycznych;

- właściwie zachowuje się na skrzyżowaniu i podczas przechodzenia przez ulicę.Piosenka :

One little finger

One little finger, one little finger, one little finger. Tap, tap, tap.
Point your finger up.
Point your finger down.

Put in on your head. Head!

One little finger, one little finger, one little finger. Tap, tap, tap.
Point your finger up.
Point your finger down.

Put in on your nose. Nose!

One little finger, one little finger, one little finger. Tap, tap, tap.
Point your finger up.
Point your finger down.

Put in on your chin. Chin!

One little finger, one little finger, one little finger. Tap, tap, tap.
Point your finger up.
Point your finger down.

Put in on your arm. Arm!

One little finger, one little finger, one little finger. Tap, tap, tap.
Point your finger up.
Point your finger down.

Put in on your leg. Leg!


KARUZELA

 

Chłopcy, dziewczęta, dalej śpieszmy się

Karuzela czeka, wzywa nas z daleka

Starsi już poszli, a młodsi jeszcze nie

Hejże ha! Hejża ha! Śpieszmy się!

 

Hej hopsasa, jak ona szybko mknie!

Hej, dalej, dalej do zabawy śpieszmy się!

Hej hopsasa, jak ona szybko mknie!

Hej, dalej, dalej do zabawy śpieszmy się!

Hej hopsasa, jak ona szybko mknie!

Hej, dalej, dalej do zabawy śpieszmy się!