,,Jeśli szanujemy dziecko i podążamy za jego możliwościami to może ono zrobić więcej, niż od niego oczekujemy, a wszystko co dziecko potrafi - nauczycielowi zrobić nie wolno"(Helen Parkhurst).

nauczyciel prowadzący : mgr Sylwia Paruzel

Miesięczny plan pracy  - wrzesień 


 

Dziecko :) 

 

ü uczestniczy w swobodnych rozmowach z dziećmi i nauczycielem;

ü wypowiada się na interesujący je temat w małych zespołach;

ü buduje krótkie wypowiedzi na temat sytuacji przedstawionej na ilustracji;

ü rozumie i dostosowuje się do słownych poleceń nauczyciela;

ü zna bohatera „Tropicieli” – zająca Tupa, i posługuje się jego imieniem;

ü zadaje pytania w sposób zrozumiały;

ü zna i rozpoznaje swoje miejsce i swój znaczek w szatni, łazience itp.;

ü zna i podaje nauczycielowi swoje imię i nazwisko;

ü rozpoznaje siebie na zdjęciu;

ü podchodzi do nauczyciela na wezwanie;

ü uczestniczy w zabawach w małych zespołach – podejmuje próby przezwyciężania nieśmiałości;

ü uczestniczy w zabawach tematycznych i integracyjnych;

ü orientuje się i wymienia pomieszczenia w przedszkolu oraz ich przeznaczenie;

ü zna zabawki i ich miejsce w sali;

ü zna położenie i wyposażenie przedszkolnego placu zabaw, wie jak bezpiecznie się tam bawić;

ü zna, nazywa i wskazuje części ciała u siebie i innych: ręka, noga, uszy, oczy;

ü stosuje się do zasad bezpieczeństwa podczas pobytu na świeżym powietrzu, spacerach;

ü posługuje się dłonią i narzędziami malarskimi w sposób umożliwiający śmiałość ekspresji, rozmach i płynność ruchów;

ü rysuje i maluje na dowolny temat;

ü układa płaskie i przestrzenne kompozycje z różnych klocków i materiałów naturalnych i przyrodniczych;

ü swobodnie posługuje się kredkami;

ü ustawia się w rzędzie;

ü śpiewa piosenki w grupie i indywidualnie;

ü uczestniczy w zabawach muzyczno-ruchowych;

ü uczestniczy w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych.


Do przedszkola idzie maluch

 

muz. Magdalena Melnicka-Sypko

sł. Urszula Piotrowska

 

 

Do przedszkola idzie maluch

Tup, tup, tup, tup

Wszyscy dziś malucha chwalą

Tup, tup, tup, tup

 

Zna wierszyki i piosenki

La, la, la, la

Zawsze chodzi uśmiechnięty

La, la, la, la

 

Podskakują razem dzieci

Hop, hop, hop, hop

Bo tu bawią się najlepiej

Hop, hop, hop, hop