,,Jeśli szanujemy dziecko i podążamy za jego możliwościami to może ono zrobić więcej, niż od niego oczekujemy, a wszystko co dziecko potrafi - nauczycielowi zrobić nie wolno"(Helen Parkhurst).

Nasze codzienne zajęcia 

Nauczyciel prowadzący : mgr Iwona Drewek

Przewidywane osiągnięcia w kwietniu  

 

 

 

AKTYWNOŚĆ JĘZYKOWO- LITERACKA I SŁUCHOWA                                                          

·      uczestniczy w swobodnych rozmowach z nauczycielem

·      wypowiada się na interesujący temat

·      buduje krótką wypowiedź na temat sytuacji przedstawionej na ilustracji

·      nazywa produkty mleczne

·      nazywa zwierzęta hodowane w gospodarstwie i ich młode

·      wyjaśnia znaczenie pojęcia Ojczyzna.

·      układa zdania na określony temat

·      dzieli proste słowa na sylaby i składa słowa z sylab

·      wyodrębnia samogłoski na początku słów

·      tworzy krótkie opowiadania na podstawie historyjki obrazkowej

·      recytuje z pamięci wiersze

 

 

 

 

AKTYWNOŚĆ  SPOŁECZNO- PRZYRODNICZA                                                                                                        

·      przestrzega zasad gry- ściganki

·     wymienia najbardziej charakterystyczne elementy( budynki, zabytki, zakłady itp.)w swojej miejscowości

·     wie, jak nazywa się nasz kraj

·     śpiewa pierwszą zwrotkę hymnu państwowego z zachowaniem postawy zasadniczej

·     zna i rozpoznaje flagę Polski

·      wymienia i wskazuje czynności, które wykonuje w swojej pracy rolnik

·     wskazuje w najbliższym otoczeniu elementy zanieczyszczające środowisko, np. dymiące kominy

·     wie, komu można podawać informacje dotyczące swojego imienia, adresu

·     rozpoznaje polskie stroje ludowe

 

 

 

AKTYWNOŚĆ MATEMATYCZNA                                                                                                                                

·      kontynuuje rozpoczęty rytmy: dwu-  trzyelementowe,

·     sprawnie przelicza w zakresie 5,

·     manipuluje przedmiotami podczas dodawania i odejmowania,

·     przelicza dźwięki- uderzenia w bębenek, klaśnięcia,

·     tworzy zbiory pięcioelementowe,

·     klasyfikuje przedmioty ze względu na dwie cechy,

·     przelicza oczka na kostce odzwierciedla ich liczbę za pomocą ruchu.

 

 

 

 

 

 

AKTYWNOŚĆ PLASTYCZNO- TECHNICZNA I GRAFOMOTORYCZNA   

·      konstruuje różnorodne budowle z klocków wg własnego pomysłu

·      poprawnie trzyma narzędzia malarskie i pisarskie

·      rysuje i maluje na dowolny temat

·      rysuje w tunelu i po śladzie zgodnie ze wskazanym kierunkiem

·      trzyma papier chwytem pensetkowym podczas rozdzierania papieru

·       formuje z plasteliny wałeczek

·      rysuje samodzielnie krzyżyk

 

AKTYWNOŚĆ MUZYCZNA                                                                                                            

·      śpiewa piosenkę ,,Maszeruje wiosna’’,

·      śpiewa pierwszą zwrotkę hymnu państwowego,

·      naśladuje odgłosy zwierząt,

·      ilustruje ruchem treść wierszy i piosenek z wykorzystaniem instrumentów, perkusyjnych i materiałów niekonwencjonalnych,

·      tańczy śląski taniec ludowy- trojak.

 

AKTYWNOŚĆ RUCHOWO- ZDROWOTNA                                                                                            

·      wyjaśnia konieczność spożywania produktów nabiałowych i ich znaczenie dla zdrowia,

·      przełamuje niechęć do spożywania nowych, nieznanych pokarmów,

·      uczestniczy w przygotowaniu koktajlu mleczno-owocowego i go degustuje,

·      doskonali sprawność motoryczną ( szybkość, siła, skoczność), umiejętność rzutu do celu i umiejętność współpracy w grupie podczas wykonywania ćwiczeń z zestawu,

·      właściwie reaguje na umówione wcześniej sygnały wzrokowe, dźwiękowe w zabawach ruchowych.

 

 

 

OGÓLNY ROZKŁAD MATERIAŁU

 

ZWIERZĘTA NA WSI

U ROLNIKA NA WSI

DBAMY O ŚRODOWISKO

POLSKA- MOJA OJCZYZNA

1.

Krowa

W gospodarstwie

Czy powietrze jest czyste?

Na mojej ulicy

2.

Koza

Maszyny rolnicze

Lubimy czystą wodę

Mieszkam w ….

3.

Ptaki na podwórku

Rolnik

W lesie powinno być zielono

Stroje ludowe

4.

Koń

Od buraka do lizaka

Na śmieciarce

Polska- moja ojczyzna

5.

Owca i baran

Od jajka do kury

Segregujemy śmieci

Flaga Polski

 WIERSZ

 

"KWIECIEŃ -PLECIEŃ"

Ach ten kwiecień, psotny kwiecień,

różne figle płata w świecie.

Raz przygrzeje mocno słońce,

że jak w lecie jest gorąco.

Innym razem śniegiem prószy,

że aż wszystkim marzną uszy.

Kwiecień - plecień, bo przeplata,

trochę zimy, trochę lata.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„POLSKA, BIAŁO-CZERWONI”

sł. Agnieszka Galica, muz.Tadeusz Pabisiak

 

1.   Tu mieszkamy każdy o tym wie

Tu biegamy, tu bawimy się

Tutaj śmieci nie rzucamy

O porządek zawsze dbamy

I dlatego zaśpiewamy:

Polska biało – czerwoni….

2.  Tam przedszkole, a tu jest nasz dom

Posiejemy kolorowy klomb

Tu przyjaciół wszędzie mamy

Nigdy nie jesteśmy sami

I dlatego zaśpiewamy:

Polska biało – czerwoni…

3. Tu rośniemy, a za parę lat

Samodzielnie wyruszymy w świat

Ale kiedyś powrócimy

Stare kąty odwiedzimy

Wtedy sobie zanucimy:

Polska biało – czerwoni…

4.Tu mieszkamy każdy o tym wie.

Tu biegamy ,tu bawimy się.

Tutaj śmieci nie rzucamy

O porządek zawsze dbamy.

I dlatego zaśpiewamy:

Polska biało-czerwoni.