,,Jeśli szanujemy dziecko i podążamy za jego możliwościami to może ono zrobić więcej, niż od niego oczekujemy, a wszystko co dziecko potrafi - nauczycielowi zrobić nie wolno"(Helen Parkhurst).

Nasze codzienne zajęcia 

Nauczyciel prowadzący : mgr Iwona Drewek

Przewidywane osiągnięcia w marcu  

 

AKTYWNOŚĆ JĘZYKOWO- LITERACKA I SŁUCHOWA                                               

·       współdziała w zabawie z rówieśnikami i osobami dorosłymi

·       samodzielnie nakrywa do stołu

·       wypowiada się pełnymi zdaniami na temat ilustracji, wymienia przedmioty i czynności

·       rozumie, że niektóre słowa mają wiele znaczeń

·       dzieli wyrazy na sylaby

·       przedstawia liczbę sylab w słowie za pomocą liczmanów

·       dopowiada sylaby w rozpoczętych słowach

·       dokonuje uogólnień pojęć: odkurzacz, szczotka, szufelka to..

·       wskazuje charakterystyczne symbole Świąt Wielkanocnych i uzasadnia swój wybór 

AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNO- PRZYRODNICZA                                                                                            

·        nazywa poznane pory roku

·       wymienia cechy poznanych pór roku

·       wypowiada się na temat zmian zachodzących w przyrodzie wczesną wiosną

·       wyjaśnia znaczenie przysłowia ,, W marcu jak w garncu”

·       nazywa na podstawie odgłosów: zjawiska pogodowe ( burza, deszcz , wiatr), ptaki ( kukułka, bocian, słowik, dzięcioł)

·       jest samodzielne w dobieraniu ubrań odpowiednich do pogody

·       nazywa i wskazuje na obrazku poznane ptaki, kwiaty wiosenne

·       opiekuje się roślinami w kąciku przyrody

 

AKTYWNOŚĆ MATEMATYCZNA                                                                                                         

 

·       klasyfikuje przedmioty ze względu na 3 cechy: przeznaczenie, wielkość, kolor

·       posługuje się liczebnikami porządkowymi w zakresie 4

·       posługuje się pojęciami dotyczącymi pór dnia

·       kontynuuje rozpoczęty rytmy trzyelementowe

·       zapamiętuje szereg poziomy dwóch, trzech przedmiotów

·       porównuje liczebność dwóch zbiorów; posługuje się pojęciami: mniej, więcej, tyle samo 

AKTYWNOŚĆ PLASTYCZNO- TECHNICZNA I GRAFOMOTORYCZNA 

 

 

·       tworzy prace za pomocą poznanych technik plastycznych

·       wykonuje prace plastyczne według instrukcji i pokazu nauczyciela

·       sprawnie posługuje się nożyczkami podczas cięcia po wyznaczonej linii prostej

·       dokładnie składa kartki papieru według instrukcji nauczyciela

·       rysuje samodzielnie pionowe linie z góry na dół

·       sprawnie wygniata plastelinę i formuje z niej wałeczki

 

AKTYWNOŚĆ MUZYCZNA                                                                                        

·       śpiewa piosenkę ,,Maszeruje wiosna’’

·       uczestniczy w zabawach tanecznych- porusza się w rytmie muzyki, wykonuje zaprezentowane ruchy

·       śpiewa piosenki w zespole lub indywidualnie

·       różnicuje wysokość dźwięków

·       akompaniuje sobie lub kolegom do śpiewu, ruchu

·       wskazuje ruchem kierunek linii melodycznej

 

AKTYWNOŚĆ RUCHOWO- ZDROWOTNA                                                                                

·       uczestniczy w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych

·       myje ręce po skorzystaniu z toalety, po zabawie i przed posiłkami

·       samodzielnie przygotowuje kanapki z podanych produktów

·       właściwie reaguje na umówione wcześniej sygnały wzrokowe, dźwiękowe w zabawach ruchowych

·       zręcznie podrzuca i łapie piłkę oburącz

·       wyjaśnia znaczenie porządku, czystości dla zdrowia

 

 

OGÓLNY ROZKŁAD MATERIAŁU

 

WIOSNA NA PARAPECIE

CZEKAMY NA WIOSNĘ

WIOSENNE SPRZĄTANIE

CZEKAMY NA ŚWIĘTA WIELKANOCNE

1.

Słońce, woda, ziemia

Szukamy oznak wiosny

Wiosenne porządki

Wielkanocne zwyczaje

2.

 

Marcowe kotki

W naszym ogródeczku

Pisanki- kraszanki

3.

Zakładamy hodowlę cebuli

Pierwsze kwiaty

W naszym ogródeczku

Wielkanocne zwierzątka

4.

Fasola i groszek- zakładamy hodowlę

Marcowa pogoda

Przyfrunęła wiosna

Koszyczek wielkanocny

5.

Wiosenne kanapki

 

Czas zdjąć zimowe ubrania

Wiosna w ptasich gniazdach

Śmigus- dyngus

 

 

 

 

 

 

 

 

,,MASZERUJE WIOSNA’’

Muzyka i słowa: Krystyna Bożek- Gowik

Tam daleko, gdzie wysoka sosna
maszeruje drogą mała wiosna
ma spódniczkę mini, sznurowane butki
i jeden warkoczyk krótki.

Maszeruje wiosna a ptaki wokoło
lecą i świergoczą głośno i wesoło
Maszeruje wiosna, w ręku trzyma kwiat
gdy go w górę wznosi - zielenieje świat.

Nosi wiosna dżinsową kurteczkę,
na ramieniu małą torebeczkę
chętnie żuje gumę i robi balony
a z nich każdy jest zielony.

Maszeruje...

Wiosno, wiosno, nie zapomnij o nas
każda trawka chce już być zielona
Gdybyś zapomniała, inną drogą poszła
zima by została mroźna.

Maszeruje...