,,Jeśli szanujemy dziecko i podążamy za jego możliwościami to może ono zrobić więcej, niż od niego oczekujemy, a wszystko co dziecko potrafi - nauczycielowi zrobić nie wolno"(Helen Parkhurst).

Nasza aktywność w przedszkolu  

Nauczyciel prowadzący : mgr Iwona Borowiec

Przewidywane osiągnięcia dzieci  w kwietniu  


1.     Tydzień:  Na wsi.

2.     Tydzień:  Praca rolnika.

3.     Tydzień:  Chronimy środowisko.

4.     Tydzień:  Kto Ty jesteś?

 

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

·      Wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnego z porą roku.

·      Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.

·      Nazywanie zwierząt i ich potomstwa, poznanie roli zwierząt hodowlanych w życiu człowieka.

·      Wdrażanie do opieki nad zwierzętami domowymi, regularne dokarmianie zwierząt i ptaków.

·      Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.

·      Kształtowanie przywiązania do symboli narodowych.

·      Zachęcanie do udziału w różnego rodzaju akcjach na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego.

·      Doskonalenie umiejętności klasyfikowania według dwóch lub więcej cech;

·      Rozwijanie umiejętności przeliczania elementów, porządkowania zbiorów.

·      Rozwijanie umiejętności wykonywania czynności matematycznych podczas zabaw; kodowanie i dekodowanie czynności za pomocą cyfr(1–8) i znaków (=, +).

·      Rozwijanie percepcji słuchowej i wzrokowej na materiale konkretnym, obrazkowym i symbolicznym.

·      Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

·      Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej wyrazów.

·      Wprowadzenie liter j, J; w, W; f, F odszukiwanie poznanych liter wśród innych znaków; czytanie sylab, wyrazów, prostych zdań w zakresie poznanych liter.

·      Nauka piosenek i pląsów.

·      Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

·      Przestrzeganie ustalonych zasad w grupie przedszkolnej, w ogrodzie przedszkolnym, w trakcie spacerów.

·      Zachęcanie do samodzielności w zakresie dbania o porządek w kącikach, w szafkach indywidualnych w szatni.

„Robimy porządki”

 

Wszystkie dzieci, nawet duże                                              
Posprzątają dziś podwórze
A dorośli pomagają
Śmieci w workach wyrzucają.
Pierwszy worek jest zielony
Cały szkiełkiem wypełniony
W żółtym worku jest bez liku
Niepotrzebnych już plastików.
A niebieski worek –  wiecie
papierowe zbiera śmieci.
My przyrodę szanujemy
Śmieci więc segregujemy

 

 

EKOLOGIA

 

Ekologia – słowo znane,
W całym świecie powtarzane.
Znaczy, by nie było śmieci
i świat czysty miały dzieci.
Kto chce chronić środowisko
Musi o nim wiedzieć wszystko
Więc dlatego dziś się uczmy
Jak najlepiej chronić je.

Mrówka, ptak, czy jakieś zwierzę,
Czysty domek chce mieć przecież.
A gdy tylko patrzy wkoło,
To co widzi? Wszędzie śmieci,
Więc z przyrodą żyjmy w zgodzie
I od święta i na co dzień.
Każdy śmieć do kosza włóż
Wtedy czysto będzie już!