,,Jeśli szanujemy dziecko i podążamy za jego możliwościami to może ono zrobić więcej, niż od niego oczekujemy, a wszystko co dziecko potrafi - nauczycielowi zrobić nie wolno"(Helen Parkhurst).

Nasza aktywność w przedszkolu  

Nauczyciel prowadzący : mgr Iwona Borowiec

Przewidywane osiągnięcia dzieci  w grudniu  


 

 

 

1.     Tydzień: Świąteczne pocztówki

2.     Tydzień: Zwierzęta zimą

3.     Tydzień: Spotkanie przy Wigilijnym stole

4.     Tydzień: Świąteczne zwyczaje

 

 

 Cele dydaktyczno-wychowawcze:

 

·       Rozwijanie samodzielności w ubieraniu się: zapinanie guzików, zapinanie i sznurowanie butów.

·       Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.

·       Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.

·       Nazywanie i identyfikowanie cech typowych dla zimy: śnieg, mróz, zawierucha.

·       Wdrażanie do opieki nad zwierzętami, regularne dokarmianie zwierząt i ptaków.

·       Kształtowanie przywiązania do tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia.

·       Doskonalenie umiejętności klasyfikowania według dwóch lub więcej cech.

·       Rozwijanie umiejętności przeliczania elementów, porządkowania zbiorów.

·       Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

·       Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej wyrazów.

·       Wprowadzenie liter k, K, u, U; odszukiwanie poznanych liter wśród innych znaków; czytanie sylab, wyrazów, prostych zdań z poznanych liter.

·       Nauka piosenek i pląsów.

·       Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

·       Przestrzeganie ustalonych zasad w grupie przedszkolnej, na boisku, w trakcie spacerów.

·       Zachęcanie do samodzielności w zakresie dbania o porządek w kącikach, w szafkach indywidualnych w szatni.

·       Poznanie dawnych i współczesnych sposobów komunikowania się i przesyłania informacji.

Kolęda - Lulajże Jezuniu

 

 

1.Lulajże, Jezuniu, moja perełko,

Lulaj, ulubione me pieścidełko.

 

Lulajże, Jezuniu, lulajże, lulaj,

A Ty Go, Matulu, w płaczu utulaj.

 

2.Zamknijże znużone płaczem powieczki,

Utulże zemdlone łkaniem usteczki.

 

Lulajże, Jezuniu...

 

3.Lulajże, piękniuchny mój aniołeczku,

Lulajże, maluchny świata kwiateczku.

 

Lulajże, Jezuniu...

 

4.Lulajże różyczko najozdobniejsza,

Lulajże, lilijko najprzyjemniejsza.

 

Lulajże, Jezuniu...

 

5.Lulajże, przyjemna oczom gwiazdeczko,

Lulaj, najśliczniejsze świata słoneczko.

 

Lulajże, Jezuniu...

 

6.Matuniu kochana, już odchodzimy,

Małemu Dzieciątku przyśpiewujemy.

 

Lulajże, Jezuniu...

 

7.My z Tobą tam w niebie, spocząć pragniemy,

Ciebie, tu na ziemi, kochać będziemy.

 

Lulajże, Jezuniu...

 

8.Cyt cyt cyt, już zaśnie małe Dzieciątko,

Patrz jeno, jak to śpi niby kurczątko.

 

Lulajże, Jezuniu...

 

9.Cyt cyt cyt, wszyscy się spać zabierajcie,

Mojego Dzieciątka nie przebudzajcie.

 

Lulajże, Jezuniu...

 

 

 

 

Dzisiaj w Betlejem

 

 Dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Betlejem

Wesoła nowina

Że Panna czysta, że Panna czysta

Porodziła Syna

 

Chrystus się rodzi

Nas oswobodzi

Anieli grają

Króle witają

Pasterze śpiewają

Bydlęta klękają

Cuda, cuda ogłaszają

 

Maryja Panna, Maryja Panna

Dzieciątko piastuje

I Józef święty i Józef święty

On ją pielęgnuje

 

Chrystus się rodzi…

 

Chociaż w stajence, chociaż w stajence

Panna Syna rodzi

Przecież on wkrótce, przecież on wkrótce

Ludzi oswobodzi

 

Chrystus się rodzi…

 

I Trzej królowie, i trzej królowie

Od wschodu przybyli

I dary Panu, i dary Panu

Kosztowne złożyli

 

Chrystus się rodzi…

 

Pójdźmy też i my, pójdźmy też i my

Przywitać Jezusa

Króla nad królami, Króla nad królami

Uwielbić Jezusa

 

 

Chrystus się rodzi…

 

 

"Wieczór wigilijny" Tadeusz Kubiak

 

 

Biały obrus lśni na stole,

pod obrusem siano.

Płoną świeczki na choince,

co tu przyszła na noc.

 

Na talerzu kluski z makiem,

karp jak księżyc srebrny.

Zasiadają wokół stołu

dziadek z babcią, krewni.

 

Już się z sobą podzielili

opłatkiem rodzice.

Już złożyli wszyscy wszystkim

moc serdecznych życzeń.