,,Jeśli szanujemy dziecko i podążamy za jego możliwościami to może ono zrobić więcej, niż od niego oczekujemy, a wszystko co dziecko potrafi - nauczycielowi zrobić nie wolno"(Helen Parkhurst).

opłaty za przedszkole


Miesięczny koszt pobytu dziecka w naszym przedszkolu wynosi 250 zł. Jest to opłata stała uiszczana przez rodziców miesięcznie bez względu na ilość nieobecności dziecka w przedszkolu. W czesnym uwzględnione są wszystkie zajęcia dodatkowe.

 

Wpisowe w naszym przedszkolu wynosi 150  zł. Kwota ta przeznaczana jest na zakup papieru, kartek, farb, ciastoliny i innych artykułów papierniczych  na cały okres pobytu dziecka w przedszkolu
Oferujemy ponadto pełne wyżywienie dziecka (II częściowe śniadanie , obiad II daniowy ,podwieczorek oraz  nielimitowane napoje), obliczane według liczby dni pobytu dziecka w przedszkolu.

Koszt pełnej stawki żywieniowej wynosi 7,50 zł za jeden dzień.

Opłata miesięczna przy jednoczesnym uczęszczaniu dwójki dzieci pomniejszona o 50 zł na każde dziecko, zgodnie z statutem przedszkola.