,,Jeśli szanujemy dziecko i podążamy za jego możliwościami to może ono zrobić więcej, niż od niego oczekujemy, a wszystko co dziecko potrafi - nauczycielowi zrobić nie wolno"(Helen Parkhurst).

Z ogromną przyjemnością pragniemy Państwa poinformować ,że nasze przedszkole zostało członkiem Polskiego Stowarzyszenia Dalton .

W listopadzie 2015 r  rozpoczęliśmy proces certyfikacji naszego Stumilowego lasu , co ogromnie cieszy całe nasze grono pedagogiczne.

Jesteśmy przekonane że podjęte działania wdrożenia Planu Daltońskiego przyniesie wiele pozytywnych  zmian dla naszych dzieci.

Świadomie pracując, zgodnie z ideą Helen Parkhurst wg kluczowych zasad , będziemy kształtować u dzieci te cechy, które są pożądane u dorosłego człowieka we współczesnym świecie.


Kilka słów o tym czym jest Plan Daltoński 

Edukacja daltońska w przedszkolach

Plan daltoński polega na metodzie indywidualnej pracy uczniów a więc zrywa z tradycyjnym sztywnym klasowo lekcyjnym systemem nauczania. Twórczynią tego systemu jest amerykańska nauczycielka Helena Parkhurst (1887-1957) która przedstawiła swą koncepcję w książce pt. „Wykształcenie wg planu daltońskiego”. Myśl organizowania pracy indywidualnie zrodziła się u Parkhurst ok. 1905 roku, kiedy zaczynając swą karierę nauczycielską zmuszona była pracować z kilkoma klasami jednocześnie. Wtedy to właśnie wpadła na pomysł indywidualnej nauki każdego z uczniów. Poprosiła starszych uczniów, aby pomogli młodszym oraz przy ich pomocy przerobiła magazyn szkolny w klasę, w której każdy kąt przeznaczyła na inny przedmiot. Parkhurst chciała, aby nauczanie masowe w klasie zastąpić samodzielnym uczeniem się dzieci w szkole, pozwolić dzieciom uczyć się we własnym tempie, pobudzić do współpracy, zastosować indywidualne sprawdzanie wyników pracy u każdego ucznia przez nauczyciela.

Plan daltoński zyskał popularność, dlatego, że umożliwiał dostosowanie tempa nauki do rzeczywistych możliwości ucznia, wdrażał dziecko do polegania na sobie, budził inicjatywę i samodzielność młodzieży zarówno w działaniu jak i myśleniu, wyrabiał poczucie odpowiedzialności za wykonanie podjętego zadania, zmuszał do poszukiwania najlepszych i najprostszych metod pracy.

Jak możemy zachęcić małe dzieci by przejęły inicjatywę?
Jak możemy stymulować ich by odkrywały środowisko?

Jednym z głównych powodów by przyprowadzać dzieci do przedszkola w tak wczesnym wieku jest możliwość spotykania się z rówieśnikami. Dla dzieci w tym okresie rozwoju ważne jest by czuły się wolne w podejmowaniu inicjatywy. Nauczyciel może stymulować je przez dawanie impulsów oraz dawanie im konkretnych przykładów. Pestalozzi i Frobel mieli ogromny wpływ na okres przedszkolny. Interesującą rzeczą jest fakt, że w okolicy 1920r. przedszkola były częścią szkół publicznych większości stanów Ameryki.W 1922 została opublikowana książka Helen Parkhurst pt. „ Wykształcenie wg planu daltońskiego”.

Helen Parkhurst oparła swój plan edukacyjny na trzech głównych zasadach:

1. Nauka wolności 
2. Nauka samodzielności 
3. Nauka współpracy 


My (Dalton International) zamiast wolności preferujemy używanie odpowiedzialności, ponieważ to opisuje lepiej pedagogiczny cel. Dajemy dzieciom konieczną przestrzeń do rozwoju. Oczywiście z każdym dzieckiem może być inaczej.
Swoboda / Odpowiedzialność 
Granice są potrzebne, ponieważ w szczególności małe dzieci potrzebują więcej treningu niż te starsze. Oczywiście jest różnica w sposobie, jakim dzieci radzą sobie z daną swobodą. Nauczyciele muszą to przemyśleć. Czasami zastanawiasz się czy ten system nie sprawił, że dzieci mają zbyt lekkie życie. Ogólnie mówiąc celem tego systemu jest nauczyć dzieci dobrze używać swobody i odpowiedzialności. Kiedy ćwiczenie staje się zbyt trudne dla konkretnego dziecka by mogłoby uporać się z nim sam, nauczyciel służy pomocą. Powszechnie wiadomo, że wszystko, do czego dochodzimy sami jest łatwiejsze w zapamiętaniu niż większość lekcji prowadzonych przez nauczyciela. Nadmierne tłumaczenie powoduje utratę inicjatywy u dziecka. By umożliwić organizację Daltona przejrzystą wizualizujemy proces. Poczucie odpowiedzialności będzie stymulowane wtedy, gdy dzieci będą mogły planować i ukończyć ich pracę z pewną administracją.
Wizualizujemy dni tygodnia. 
Wizualizujemy program dnia: 
Poprzez wizualizację programu z „dziennymi rytmicznymi kartami”, dzieci czują się odpowiedzialne za dzienny program i uczą się planować pracę. Dziecko samo będzie mogło pilnować porządku dnia, co w konsekwencji rozbudzi u dzieci poczucie odpowiedzialności. Wystarczy, że dziecko spojrzy na ścianę, na której będzie zawieszony w obrazkach, z papierowym zegarem wskazującym czas rozpoczęcia danego zajęcia- plan. Dziecko samo będzie mogło pilnować porządku dnia - co w konsekwencji również rozbudzi w Nim poczucie odpowiedzialności.
Wizualizujemy „obowiązki domowe”:

Uczniowie muszą nauczyć się być odpowiedzialni za klasę i za materiały. Zdjęcie lub i imię dziecka, które ma dane zadanie możemy znaleźć pod obrazkiem przedstawiającym to zadanie.
Wizualizujemy zadania szkolne: 
W grupach przedszkolnych Daltona używamy „tygodniowego przydziału zadań na tablicy.” Podczas porannego programu dzieci wybierają zadanie z „tablicy zadań”. Nauczyciel wybiera kilka różnych zadań w każdym tygodniu, zadania te pochodzą z normalnego programu zadań wymaganych dla danego wieku. Współpraca pomiędzy uczniami jest ważnym elementem edukacji Daltona. W tym wieku jest to bardzo trudne, ale jest ważną umiejętnością, którą u dziecka powinno się rozwijać od najmłodszych lat. Praktyka oraz badania pokazują, Ŝe tłumaczenie przez rówieśnika jest czasami bardziej skuteczne niż polecenia nauczyciela. Jednakże to nie jest intencją edukacji daltońskiej, by tylko dziecko miało być pomocnikiem innych dzieci. Współpraca, jako pedagogiczny czynnik jest możliwa w prawie każdej zabawie i dziedzinie nauczania.
Wizualizujemy współpracę: 
Następnym krokiem w rozwijaniu umiejętności dzieci będzie wykonanie zadania w parach. Każdego tygodnia pary będą się zmieniać, co pozwoli dziecku na kontakt i lepsze poznanie kolegi / koleżanki. Dzieci mogą bawić się z przyjacielem / przyjaciółką, ale muszą nauczyć się również bawić z innymi bez wykluczania kogokolwiek. Powszechnie mówi się, że poprzez dydaktyczną strukturę oraz pedagogiczny stosunek nauczycieli, każde przedszkole jest bardzo bliskie głównym zasadom Daltona. W Holandii, wartościowe elementy przedszkoli i ukierunkowanie na rozwój wpłynęło na edukację w szkołach podstawowych. Od czasu integracji przedszkoli w szkołach podstawowych, liczba szkół Daltona wzrosła o ponad 350 na ten moment.


  Międzynarodowa Konferencja Daltońska w Poznaniu 21 listopad 2016r

Wizyta studyjna dot. Planu Daltońskiego w Holandii 2016 r 

W dniach od 28 września do 4 października 2016 r., miałam przyjemność uczestniczyć w seminarium naukowo-dydaktyczne w Holandii, zorganizowane przez Polskie Stowarzyszenie Dalton, które w tym roku obchodzi swoje 5 lecie działalności w Polsce.

Wraz z nauczycielami , dyrektorami oraz wykładowcami z całej polski zafascynowanymi   pedagogiką planu daltońskiego, braliśmy udział w wizytach studyjnych w szkołach daltońskich: de Leeuwerik , de Achtbaan
i het Roessink. Obserwowaliśmy tam  funkcjonowanie, organizację
i metody pracy. Otwarci i chętni do współpracy holenderscy nauczyciele dzielili się swoją wiedzą, wyjaśniali sposób planowania pracy, tłumaczyli jak rozwijają u uczniów samodzielność, odpowiedzialność, umiejętność współpracy i refleksji. Przewodnikami po szkołach byli sami uczniowie. Opowiadali o funkcjonowaniu szkoły ze swojej perspektywy, prezentowali sposób uczenia się i wizualizacje.

Podczas wyjazdu braliśmy udział w seminarium przeprowadzonym przez prezesa Dalton International Roela Röhnera i konsultanta Polskiego Stowarzyszenia Dalton Agatę Juljańską. Program szkolenia obejmował: przedstawienie zasad pedagogiki daltońskiej, prezentację i omówienie praktycznego zastosowania planu daltońskiego, a także organizację edukacji daltońskiej. Wykorzystując do maksium czas w towarzystwie osób których edukacja daltońska jest równie fascynująca jak dla mnie, nocnym rozmowom i wymianą doświadczeń „ daltońskich „ nie było końca… Do zobaczenia na Konferencji Daltońskiej w Poznaniu .Nasza prezentacja jak Plan Daltoński realizujemy w naszym Stumilowym lesie


Praca w duchu Planu Daltońskiego w naszym przedszkolu 

Praca według planu daltońskiego zaspokaja potrzebę dziecięcej ciekawości i aktywności, rozwija samodzielność, poczucie odpowiedzialności i umiejętność współpracy. Nauczyciel stawiając przed dziećmi zwizualizowane na tablicy zadania tygodniowe  , daje im przestrzeń do samodzielnej pracy nie pod dyktando nauczyciela . Na fotografiach poniżej widać najważniejsze formy  wizualizacji czasu, zadań tygodniowych , instrukcji czynnościowych,obecności i nastroju ,  dyzurów ,umiejętności ,  urodzin oraz współpracy  w sali Sówek.  

Instrukcja samodzielnego ubierania się 

Instrukcje samodzielnego ubierania sie przedszkolaka w naszej szatni . To nie pierwsza instrukcja zresztą . To wersja wiosenno -jesienna . Jest bardzo prosta i pomocna . Prosimy o jej przestrzeganie również w domu .

Nasz nowy dyżur dla dzieci 

Zorganizowaliśmy dzieciom nowy dyżur . Obowiązkiem jestprzygotowanie sztućców oraz kubeczków dla grupy . Dyżurnysprawdza ilość dzieci w swojej grupie , przychodzi do kuchni zszuflady wyciąga odpowiednia ilość sztućców i kubków . Potemzanosi je do sali . Ponadto dyżurny z grupy najstarszej maobowiązek dowiedzieć sie od nauczycielki maluszków ile jestdanego dnia dzieci w jej grupie . W ramach współpracy i pomocymłodszym zanosi maluszkom odpowiednia ilość sztućców ikubeczków .

Przykładowe zadania do wykonania zgodnie z instrukcją czynnościową: indywidulane i grupowe.

Praca grupowa - nauczyciel aranżuje dzieciom  zadanie -  celem jest  zgodne współdziałanie .  Dzieci otrzymłay kartki wielkości A4 z których musiały stworzyć duży plakat na zasadzie puzzli. Po ułożeniu obrazu skleiły  go. Nastepnie  dyżurny zorganizował  farby i pędzle  aby  dzieci wspólnie pomalowały pracę,  nie wyjeżdzając oczywiscie za linie :). W efekcie powstała   praca  pt: " Pani Wiosna", oraz poczuczie samodzielności  i  sprawstwa naszych przedszkolaków. Nauczyciel jest tu tylko obserwatorem, dzieci otrzymały wcześniej  instrukcje słowną i przystapiły do działania .             


                                                      Tak działa plan daltoński !

Instrukcje do zadań indywidualnych 

Tak to wygląda w praktyce